MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową

Podstawową działalnością Spółki są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity Managers S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo Spółka posiada także nieruchomości biurowe i czerpie pożytki z wynajmu tych nieruchomości.

Ewa Ogryczak

WicePrezes Zarządu

Jarosław Dubiński

Prezes Zarządu

Relacje inwestorskie

Raporty ESPI

Skup akcji

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI
MCI CAPITAL S.A.

Ogłoszenie – 13.11.2017

MCI Management
Sp. z o.o.

MCI Management Sp. z o.o.
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
NIP: 896-11-58-226

info@mcimaganement.pl

© 2017, MCI. ALL RIGHTS RESERVED